Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych
(program kursu opracowany przez Akademię Urzędu Dozoru Technicznego)

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym. Uzyskanie uprawnień na wózki spalinowe, elektryczne oraz bezpieczną wymianę butli gazowej w wózkach wyposażonych w te urządzenia.


Warunki przyjęcia:

  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.

Szkolenie trwa 67 godzin lekcyjnych w terminach uzgodnionych z Klientem

Koszt szkolenia: do uzgodnienia.
Miejsce szkolenia: teren zakładu pracy Zleceniodawcy lub w Ośrodku Szkoleniowo-Doradczym „SIGMA”.

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Bezpieczna wymiana butli
(program szkolenia opracowany przez Akademię Urzędu Dozoru Technicznego)

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznej wymiany butli propan-butan w wózkach zasilanych gazem. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które będą dokonywały wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych gazem propan-butan.

Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych w terminach uzgodnionych z klientem
Koszt szkolenia: do uzgodnienia.
Miejsce szkolenia: teren zakładu pracy Zleceniodawcy lub w Ośrodku Szkoleniowo-Doradczym „SIGMA”.

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkoleniu.

Obsługa wózków jezdniowych unoszących
(program szkolenia opracowany przez Akademię Urzędu Dozoru Technicznego)

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi wózka jezdniowego unoszącego z napędem elektrycznym (sterowanym z poziomu roboczego) w transporcie wewnątrzzakładowym.

Warunki przyjęcia:

  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.

Szkolenie trwa 13 godzin lekcyjnych w terminach uzgodnionych z klientem
Koszt szkolenia: do uzgodnienia.
Miejsce szkolenia: teren zakładu pracy Zleceniodawcy lub w Ośrodku Szkoleniowo-Doradczym „SIGMA”.

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Obsługa wózków jezdniowych naładownych

(program kursu opracowany przez Akademię Urzędu Dozoru Technicznego)

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi wózka jezdniowego naładownego w transporcie wewnątrzzakładowym.

Warunki przyjęcia:

  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.

Szkolenie trwa 26 godzin lekcyjnych w terminach uzgodnionych z klientem

Koszt szkolenia: do uzgodnienia.

Miejsce szkolenia: teren zakładu pracy Zleceniodawcy lub w Ośrodku Szkoleniowo-Doradczym „SIGMA”.

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Obsługa wózków jezdniowych

(program szkolenia opracowany przez Akademię Urzędu Dozoru Technicznego)

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym. Uzyskanie uprawnień na wózki spalinowe i elektryczne.

Warunki przyjęcia:

  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.

Szkolenie trwa:

26 godzin lekcyjnych z zakresu obsługi wózków naładownych, ciągnikowych i unoszących

42 godziny lekcyjne z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych

59 godzin lekcyjnych z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych

81 godzin lekcyjnych z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych

w terminach uzgodnionych z Klientem

Koszt szkolenia: do uzgodnienia.

Miejsce szkolenia: teren zakładu pracy Zleceniodawcy lub w Ośrodku Szkoleniowo-Doradczym „SIGMA”.

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: biuro@sigmabhp.pl, tel. 606-657-488