W ramach tej usługi wykonujemy:

  • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla budynków i obiektów budowlanych zgodnie z zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi,
  • przeglądy ppoż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego
  • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  • opracowanie zarządzeń wewnętrznych i instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  • wyposażenie nadzorowanych obiektów w wymagane prawem oznakowania ewakuacyjne, instrukcje przeciwpożarowe, podręczny sprzęt gaśniczy itp.
  • przeglądy stanu technicznego hydrantów wewnętrznych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego
  • udzielanie porad i opini na temat wszystkich zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową
  • przeprowadzanie próbnych ewakuacji

Usługi wykonujemy w ramach:

  • umów o stałej współpracy
  • jednorazowych zleceń


Zainteresowanych prosimy o kontakt: biuro@sigmabhp.pl, tel. 606-657-488